JARO NA CHRUDIMSKU      jarní flóra v přírodních rezervacích       květen 2018


Letošní jaro příšlo nečekaně brzo a nečekaně rychle. Než jsem se dostal k focení skoro již bylo pozdě. Tento rok jsem si vybral dvě přírodní rezervace na Chrudimsku. Tradičně Středmošickou stráň a přírodní památku Upolíny u Kamenice. Na Střemošické stráni jsem chtěl vyfotit vzácný a nádherný střevíčník pantoflíčk (Cypripedium calceolus). Rostou zde tři poslední keříčky a už jen jeden byl v dobré kondici. Další typická rostlina této rezervace je vstavač nachový (Orchis purpurea). A přirozeně i mnoho dalších. Druhá byla přírodní památka Upolíny u Kamenice. Zde


roste raritní Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides). Nalézt se dá jen na dvou dalších lokalitách u nás a jedné na Slovensku. Nenápadné keříky se ztrácí v okolní vegetaci a unikají tak naší pozornosti. Žlutě probleskuje upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a také začínal kvést prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Střemošická stráň

Střevíčník pantoflíčk (Cypripedium calceolus)

Vstavač nachový (Orchis purpurea)

Kakost krvavý (Geranium sanguineum)

medovník meduňkolistý (Mellitis melissophyllum)

Upolíny u Kamenice – přírodní památka

Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides)

Úpolín nejvyšší (Trollius altissimus)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)