PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROV         jarní flóra na Chrudimsku          duben 2020


Přírodní rezervace se nachází 3 km severovýchodně od Chrudimi a necelých 500 m severně od obce Topol. Rozkládá se převážně na svahu orientovaném k severu, v němž je ve východní části mělké údolí otevírající se také k severu. Na své severní hranici přírodní rezervace přechází do nivy řeky Chrudimky. Je zajímavé především časně zjara, kdy zde hojně rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava) a další jarní rostliny.


Dymnivka dutá bílá i fialová byly v plném květu, letos, jako všechno o něco dříve. Spolu s ní zde právě kvetla mochna jarní, orsej jarní, sasanka hájní a violka srstnatá.