PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROV         jarní flóra na Chrudimsku          duben 2021


Stalo se už tradicí, že v prvních jarních dnech se jdu podívat do přírodní rezervace Habrov. Ta se nachází 3 km severovýchodně od Chrudimi a necelých 500 m severně od obce Topol. Rozkládá se převážně na svahu orientovaném k severu, v němž je ve východní části mělké údolí otevírající se také k severu. Na své severní hranici přírodní rezervace přechází do nivy řeky Chrudimky. Je zajímavé především časně zjara, kdy zde hojně rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava) a další


jarní rostliny. Letos si, ale oproti loňsku dává jaro na čas. Dymnivky teprve začínají kvést a ostatní jarní květena zatím chybí. Pár dní po mém focení na velikonoce přišla studená fronta a všechno zase přikryl sníh. Ale horší jak sníh je fakt, že se začalo kácet na severním svahu rezervace. A né napadené jehličňany, ale buky a habry.