"PÍSNÍK U SOKOLOVCE"                     přírodní památka                         červenec 2017


Přírodní památka se nachází 500 m jihozápadně od obce Dolní Sokolovec (okres Havlíčkův Brod – mapa). Byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 0,30 ha v bývalé pískovně, za účelem ochrany lokality s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Na území přírodní památky Písník u Sokolovce bylo nalezeno celkem 19 druhů mechorostů. Toto číslo je velmi nízké, ale odpovídá malé rozloze chráněného území a také typu vegetace, která jej porůstá. Moje první přírodní rezervace focená dronem.