STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ         jarní flóra na Střemošické stráni          květen 2016


Chráněné území se nachází na strmé, převážně jihozápadně orientované stráni na obcí Střemošice (okres Chrudim). Jihovýchodním směrem vybíhá přírodní rezervace k obci Doubravice, severozápadním směrem pak k obci Domanice, kde hranici tvoří silnice z Domanic do obce Řepníky. Přes silnici navazuje na Střemošickou stráň přírodní rezervace Kusá hora. Sem jsem se vypravil na jarní focení Vstavače nachového (Orchis purpurea). Na několika místech rostla i zajímavá, bílá


Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Nefotilo se moc dobře, foukal vítr a pralo slunko. I když jsem proto jel až v pozdním odpoledni nebyly fotopodmínky ideální. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), typický pro tuto lokalitu ještě nekvetl, bude to chtít ještě jednu návštěvu