STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ         jarní flóra na Střemošické stráni          květen 2020


Střemošická stráň je významnou botanickou lokalitou teplomilné vegetace na hranici termofytika a mezofytika. Její výjimečnost má základ v geologické stavbě. Jedná se o čelní svah u cesty václavské antiklinály tvořený vápnitými a jílovitými pískovci, pod kterými se nacházejí prachovité, vápnité slínovce svrchnokřídového stáří.


Pravidelně, každý rok sem několikrát zajedu, letos i s kamarády a pozorujeme jak roste a prosperuje Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Bohužel zde přežívá už jen jeden keříček, letos s deseti květy a vzhledem k suchu a prosvětlení lokality ne v moc dobrém stavu. O mnoho víc se letos daří další dominantní rostlině této lokality vstavač nachový (Orchis purpurea). Mnoho rostlin lemuje cestu i okolní loučky.