TRHOVÁ KAMENICE                 květena v přírodní rezervaci                             červen 2021


Chráněné území vyhlášené v roce 1996 se nachází asi 1,5 km severozápadně od Trhové Kamenice. Malá podmáčená louka v blízkosti městečka o které se ani moc neví je přírodní rezervací od roku 1996. Roste zde Upolín evropský, Prstnatec májový, Kuklík potoční, Pastarček potoční a další jarní rostliny.