Brouci - příběhy fotografií 1

Krasec lipový je známý z jižní a střední Evropy, Kavkazu a Zakavkazska. Vyvíjí se v kmenech a větvích živých lip. Samice klade vajíčka do štěrbin v kůře kmene nebo silnějších větví, larvy žijí ve dřevě a v kůře, kde se i zakuklí. Stromy, v nichž se larvy vyvíjejí, se prozradí usycháním větví, odchlipováním kůry a typickými oválnými výletovými otvory .

Tento nádherný brouk se vyskytuje i na několika místech našeho okresu. Při jeho focení je potřeba trpělivost a pohotovost. Brouk aktivuje v parných letních dnech a rychlý je jak blesk.

Dá velmi málo času na zaostření, ale je to jeden z největších krasavců čeledi krascovitých u nás.

26 fotografií v externí  galerii    zpět