Údolí řeky Doubravky

Údolím prochází Naučná stezka Údolím Doubravy, která je dlouhá 4,5 km. Začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek. Vede v úzkém lesnatém údolí kaňonovitého rázu vytvořeném řekou Doubravou. Na 11 zastaveních seznamuje s romantickými místy, nalezišti chráněných rostlin a živočichů. Nejzajímavější a také nejdivočejší části údolí je bezesporu skalnatý kaňon - Koryto a mohutné peřeje - Velký vodopád. Právě zde na vlhkých skalách nad tokem řeky se nachází několik lokalit kde můžeme vidět porosty vzácného lišejníku Biatora lucida, který se vyskytuje jen na několika dalších lokalitách u nás.

  

26 fotografií v externí  ( galerii )                   zpět na ( fotoblog )