Pěchotní bunkr v Sopotském lese u Střížovské brány

První bunkr v Sopotském lese u obce Bílek jsem fotil v minulém roce. Druhý letos v zimě u Sobiňovské brány. Letos v dubnu jsme s Tomášem dokumentovali zbývající čtyři ze šesti bunkrů v této oblasti. Třetí se nachází u Střížovské brány GPS: 49.6819858N, 15.7433867E . Bunkr leží na kraji lesního porostu vedle již zaniklé cesty, ze které se stalo pole. Je poměrně vzdálený od lidských sídel, a proto je poměrně zachovalý. Je menší než bunkr u Bílecké brány, vchody jsou částečně poničené a zarostlé vegetací. Vnitřní betony jsou suché s částečně zachovalým šalováním, které vydrželo téměř osmdesát let. Všechny bunkry vznikaly ve třicátých letech minulého století. Tělo bunkru je zarostlé mechem a křovinami.

  

  

41 fotografií z bunkrů u Sobiňova v externí  ( galerii )                   zpět na ( fotoblog )