Wildlife - příběhy fotografií 1

Už jsem končil fotografickou procházku a loučil jsem se pozorováním skokana hnědého, který se vyhříval na vodní hladině. Najednou se asi pět metrů od něho vynořila hlavička užovky.

Zahlédla žábu a v několika sekundách ji držela za nohu. Kořist dovlekla ke břehu, náhodou k tomu kde jsem čekal já.

Rychle jsem si přehodil objektiv a nehnutě čekal na záběr. Užovka začala hodovat kousek ode mě. Nevyrušil ji ani hluk závěrky, věnovala se jen své kořisti, kterou chtěla spořádat co nejdřív.

Skokan postupně mizel v široce roztažené tlamě hada. Příroda dovede být na rozdíl od nás vysoce účelová, ten samý skokan se před malou chvilkou pářil se samicí.

108 fotografií v externí  galerii                                                                                                 zpět